Když chybí spontaneita a hra

Přílišná snaha potlačit své spontánní pocity, impulzy a rozhodnutí, nebo naplnit rigidní, internalizovaná pravidlá a očekávání o výkonu a etickém chování, často za cenu šťěstí, sebevyjádření, oddechu, blízkých vztahů, nebo zdraví. Typicky vzniká v rodinách vážnych, s vysokými nároky a někdy trestajících. Jsou zaměřeni na výkon, povinnosti, perfekcionizmus, pravidla, skrývání pocitů a vyhýbání se chybám místo radosti a oddechu. Obvyklý je …

Když chybí svoboda v sebevyjádření

Přílišné zaměření na přání, pocity a reakce druhých, na úkor vlastních potřeb. Cílem je získat lásku a souhlas druhých, vyhnout se konfrontaci. Obvykle zahrnuje potlačení a nedostatečné vědomí vlastního hněvu a potřeb. Vznikají v rodinném prostředí podmínečného přijetí: děti musí potlačit důležité aspekty sebe, aby získali lásku, pozornost a souhlas. V mnohých takových rodinách jsou potřeby a přání rodičů považovany …

Když chybí hranice

Nedostatek vnitřních limitů, odpovědnosti k ostatním nebo dlouhodobé orientace na cíl, který vede k těžkostem v respektovaní práv druhých, kooperaci, dělání závazků, nebo dávaním si a naplňovaním realistických cílů. Typicky má původ v rodině liberální, nadmíru shovívavé, bez usměrňování a přiměřené konfrontace a disciplíny. V některých případech tyto děti nemusely být nuceny tolerovat normální hladiny nepohodlí, anebo neměly adekvátní …

Když chybí autonomie

 Lidé s těmito schématy se můžou vnímat jako neschopni oddělení, přežití, nezávislého fungování nebo úspěšného výkonu. Typicky pocházejí z rodin, které jsou hyperprotektivní, podkopávají sebedůvěru dítěte, anebo nedokážou vést dítě k samostatnosti mimo rodinu. V této oblasti jsou schémata: závislost, zranitelnost, selhání.

Když chybí přijetí

Lidé se schématy z oblasti odmítnutí mají potíže vytvářet bezpečné, uspokojivé vazby s druhými. Mnozí mají tendenci navazovat sebedestruktivní vztahy nebo se blízkým vztahům vyhýbají. Očekávají, že jejich potřeba bezpečnosti, stability, péče, empatie, sdílení pocitů, přijetí a respektu nebude naplněna. Typické rodinné prostředí, z nichž pochází, je nezúčastněné, chladné, odmítavé, osamělé, výbušné, …

Eysenck’s Personality Inventory (EPI) (Extroversion/Introversion)

The Eysenck Personality Inventory (EPI) measures two pervasive, independent dimensions of personality, Extraversion-Introversion and Neuroticism-Stability, which account for most of the variance in the personality domain. Each form contains 57 “Yes-No” items with no repetition of items. The inclusion of a falsification scale provides for the detection of response distortion. The traits …