Doporučuji

Jak přežít pandemii koronaviru

Psychologická doporučení pro veřejnost

Zkušenosti klinického psychologa z prvního týdne při nouzovém stavu

Iniciativa “Dělám, co můžu” (www.delamcomuzu.cz) poskytuje bezplatné online konzultace formou krizové intervence veřejnosti i zdravotníkům.

Zveřejnil(a) Nevypusť duši dne Úterý 17. března 2020

Videa 

U videí v angličtině je možnost zapnout si české titulky.

 • Peníze nejsou jediný důvod, proč chceme pracovat: Dan Ariely
 • Harvardský psycholog sdílí své poznatky z výzkumu štěstí: Dan Gilbert
 • Tradiční odměny často nefungují tak, jak bychom čekali: Dan Pink
 • Jak málo stačí, aby se dobrý člověk proměnil na zlého: Philip Zimbardo
 • Zakladatel proudu pozitivní psychologie sdílí své zkušenosti: Martin Seligman
 • Flow –  když jsme v proudu radosti z přítomnosti: Mihaly Csikszentmihalyi
 • Hledání smyslu života očima přeživšího holokaustu: Viktor Frankl

Knihy

Náhledněte do mysli existenciálního psychoterapeuta Irvina Yaloma:

 • Když Nietzsche plakal. Portál, 2003.
 • Léčba Schopenhauerem. Portál, 2010.
 • Problém Spinoza. Portál, 2012.
 • Láska a její kat. Portál 2004.
 • Lži na pohovce. Portál, 2006.
 • Pohled do slunce. O překonávání strachu ze smrti. Portál, 2012.
 • Kniha o významu komunikace (nejen) ve výchově:
  Kopřiva P., Nováčková J., Nevolová D., Kopřivová T.: Respektovat a být respektován. http://www.respektovani.com/.
 • Naučte se, jak druhým projevovat lásku tak, aby se cítili milováni:
  Gary Chapman: Pět jazyků lásky. Návrat domů, 2010.
 • Stručný a čtivý přehled nejčastějších psychických poruch:
  Miroslav Orel: Na Freuda já nemám čas, doktore. Portál, 2015.
 • Jak se lékař, který prožil koncentrační tábor, stal psychoterapeutem:
  Viktor Frankl: A přesto říci životu ano. Karmelitánské nakladatelství, 2016.
 • Rány osudu nám často umožňují dozrát:
  Elisabeth Lukasová: I tvoje utrpení má smysl. Cesta, 2006.
 • Pohled na vztahy otec-dcera a matka-syn a jejich vliv na partnerství:
  Guy Corneau: Anatomie lásky. Portál, 2013.
 • Co se skutečně děje mezi lidmi během základních sociálních interakcí:
  Eric Berne: Jak si lidé hrají. Portál, 2011.