Když chybí hranice

Nedostatek vnitřních limitů, odpovědnosti k ostatním nebo dlouhodobé orientace na cíl, který vede k těžkostem v respektovaní práv druhých, kooperaci, dělání závazků, nebo dávaním si a naplňovaním realistických cílů. Typicky má původ v rodině liberální, nadmíru shovívavé, bez usměrňování a přiměřené konfrontace a disciplíny. V některých případech tyto děti nemusely být nuceny tolerovat normální hladiny nepohodlí, anebo neměly adekvátní dohled, směřování, vedení. Tento styl výchovy může vést ke schématu výjimečnosti anebo nedostatočné sebedisciplíny.

1.Kladu důraz na peníze nebo společenské postavení.
2.Nesnáším, když mi někdo odporuje.
3.Mám vztek, když nemůžu mít, co chci.
4.Jsem v určitém směru výjimečný(á) a neměly by se proto na mě vztahovat běžná omezení.
5.Moje potřeby mají přednost.
6.Mám pocit, že v porovnání s druhými mám víc co nabídnout.
7.Nesnáším, když mě někdo omezuje a já si nemůžu dělat, co chci.
8.Často zjišťuji, že jsem natolik ponořen(a) do svých priorit, že nedávám dost času přátelům nebo rodině.
9.Velmi mě dráždí, když lidé neudělají, o co je žádám.
10.Nestrpím, když mi někdo říká, co mám dělat.
11.Dělá mi velké obtíže přinutit se přestat pít, kouřit, přejídat se, nebo dělat jiné problémové chování.
12.Nemůžu najít trpělivost, abych dokončil(a) nudné nebo rutinní úkoly.
13.nedosáhnu svého cíle, snadno mě to odradí a vzdám se.
14.Je pro mě velmi těžké odložit okamžité uspokojení, abych dosáhl(a) dlouhodobějších cílů.
15.Často se stane, že když se naštvu, nedokážu svůj hněv kontrolovat.
16.Mám tendenci přehánět to s věcmi, i když vím, že mi škodí.
17.Velmi snadno se začnu nudit.
18.Nedokážu se na nic delší dobu soustředit.
19.Téměř nikdy se neudržím a řeknu lidem, co si skutečně myslím.
20.Často udělám impulzivně něco, co později lituji.