Kde najít pomoc zdarma

Aktuálně poskytuji psychologické konzultace za přímou úhradu. Existuje ale řada zdravotnických, školních, nebo sociálních služeb, které jsou dostupné zdarma. Nevýhodou je delší čekací doba a v některých případech ztráta anonymity vyplývající z nutnosti vedení dokumentace (výjimkou jsou třeba mnohé sociální služby). Zde je rozcestník vybraných služeb pro Vaši lepší orientaci.

Zdravotnictví /žádanku k odbornému lékaři vystavuje praktický lékař nebo pediatr, hradí se ze zdravotního pojištění/

  • Klinický psycholog: pomůže při psychických potížích, které svým rozsahem narušuji běžné fungování člověka
  • Psychiatr: je na rozdíl od klinického psychologa lékař, při závažných psychických potížích může doporučit a předepsat léky
  • Neurolog: pomůže rozpoznat, zda můžou např. bolesti hlavy nebo poruchy spánku souviset s psychickou zátěží
  • Klinický logoped: pomůže při léčbě poruch řeči a jazyka
  • Praktický lékař/pediatr: koordinuje péči
  • V posledních letech některé pojišťovny finančně podporují určitý počet psychoterapeutických sezení, zde jsou instrukce VZP, ČPZP, ZPMV.

Školství

  • Školní psycholog: konzultace je vhodná, pokud problém Vašeho dítěte souvisí zejména s jeho školou a v jiných prostředích se neprojevuje
  • Pedagogicko-psychologická poradna (Brno): podpůrná služba pro rodiče a školy, vydává doporučení, jak se žákem pracovat
  • Speciálně-pedagogické centrum (Brno): zabývá se dětmi se speciálními výukovými potřebami,  komunikuje se školou

Sociální služby