Konzultace

ČESKY Aktuálně poskytuji konzultace za přímou úhradu. Nemám smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.

Sezení trvá 50 minut a stojí 1000 Kč. V terapeutické praxi jsem v úterý od 8:00 do 18:00 a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00. Preferuji pravidelný termín setkávání jednou týdně nebo jednou za čtrnáct dní.

Pokud máte zájem o psychoterapii, můžete vyplnit formulář níže. Budu Vás kontaktovat na uvedený telefon nebo email.

V budoucnu bych ráda získala smlouvy se zdravotními pojišťovnami, pokud by se mi to povedlo, informace zde aktualizuji.

ENGLISH I currently only provide services privately.

The session lasts 50 minutes and costs CZK 1,000. I am in therapy practice on Tuesdays from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. and on Thursdays from 8:00 a.m. to 2:00 p.m. I prefer frequency once a week or once per two weeks.

If you are interested, you can fill out the form below. I will contact you on the phone or email provided once a slot is available.

In the future, I would like to obtain contracts with health insurance companies, if I succeed, I will update the information here.

Napište mi / Contact me

    Použitím tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a manipulací s těmito údaji prostřednictvím této webové stránky.