Krize a jak dál

21. století přineslo do společnosti velké změny a tím i potřebu přizpůsobit zcela novým okolnostem svůj životní styl. I Brno zrychlilo a spousta z nás prožívá v nějaké oblasti všedního života nespokojenost:

 • Jsem sám/sama
 • Nevím, co by mě bavilo
 • Neumím se rozhodovat
 • Nic nestíhám
 • Chybí mi smysl
 • Nejsem dost dobrý/dobrá

Přesto, že výše popsané frustrace jsou zcela normální, při nedostatku duševní hygieny a sociální podpory můžou mít nepříjemné důsledky. U každého člověka se zátěž projeví na jiném „slabém místě“:

 • Dlouhé usínání nebo špatná kvalita spánku
 • Nespecifické bolesti hlavy, břicha apod.
 • Ztráta chuti k jídlu nebo přejídání
 • Úzkostné stavy, panické ataky
 • Závislosti na PC hrách, ale i na práci
 • Výkyvy nálad, konflikty s okolím
 • Roztěkanost, problém cokoliv dokončit
 • Negativní sebehodnocení, černé myšlenky

 

Psychologické poradenství 

 

Přesto, že mluvíme o „poradenství“, nejedná se o dávání rad. Klient společně v dialogu s psychologem hledá porozumění svým emocím, myšlenkám, tělesným prožitkům a svému chování. Rozlišujeme ty, které jsou adaptivní (plní pro nás nějakou funkci bez negativních důsledků) a maladaptivní (spíše nám škodí).

V práci s klienty využívám teorie a praxe dle typu problému ze dvou hlavních přístupů:

 • Kognitivně-behaviorální terapie (Cognitive Behavioral Therapy), pod kterou spadá také Terapie zaměřená na schémata (Schematherapy)
 • Terapie zaměřená na emoce (Emotion-focused therapy)

Oba přístupy jsem se učila v průběhu 2-letých studií na švýcarské Univerzitě ve Fribourgu, nemám v nich však systematický psychoterapeutický výcvik. Proto nepracuji s klienty, kteří mají závažnější psychické stavy. Zaměřuji se na „problémy všedního dne“ – když je toho najednou moc a vy cítíte potřebu podpory a změny.

Jedno sezení trvá 50 minut a stojí 500 Kč. Platba je obvykle v hotovosti na konci sezení, po domluvě je možné i převodem na účet. V případě finanční nouze se můžeme domluvit na slevě.

 

Objednat se

Použitím tohoto formuláře souhlasíte s ukládáním a manipulací s těmito údaji prostřednictvím této webové stránky.