Psychické trápení

Utrpení je součástí života, a nelze jej plně prožít, aniž bychom zažívali i smutek, strach, vztek nebo bolest. Důežité je však mít dost podpory (v sobě nebo druhých), aby tyto pocity byly snesitelné.

 • Jsem sám/sama
 • Nevím, co by mě bavilo
 • Neumím se rozhodovat
 • Nic nestíhám
 • Chybí mi smysl
 • Nejsem dost dobrý/dobrá
 • Truchlím 
 • Mám nedokončené záležitosti z minulosti

Přesto, že výše popsané potíže jsou zcela normální, při nedostatku duševní hygieny a sociální podpory můžou mít nepříjemné důsledky. U každého člověka se zátěž projeví na jiném „slabém místě“:

 • Dlouhé usínání nebo špatná kvalita spánku
 • Nespecifické bolesti hlavy, břicha apod.
 • Ztráta chuti k jídlu nebo přejídání
 • Úzkostné stavy, panické ataky
 • Závislosti na PC hrách, ale i na práci
 • Výkyvy nálad, konflikty s okolím
 • Roztěkanost, problém cokoliv dokončit
 • Negativní sebehodnocení, černé myšlenky
 • Konflikty ve vztazích
 • Zvýšená podrážděnost

V psychoterapii je možné rozplést, co je pod symptomem skryté hlouběji, a uvědomit si, jakým emocím je potřeba věnovat pozornost a zpracovat je novým způsobem. Někdy se snažíme rozšířit repertoár možností, jak se v situaci zachovat, abychom jen znovu neopakovali nefunkční vzorec chování. Potíže můžou také udržovat naučené způsoby myšlení, které už ale člověku dobře neslouží. Důležitým zdrojem informací je tělo, i tomu v psychoterapii věnuji pozornost. Prozkoumávání se děje v dialogu mezi terapeutem a klientem.

Objednat se