O mně

Psychologie jako poslední terra incognita /země nepoznaná/ – to je motto mé mateřské Katedry psychologie v Olomouci, se kterým plně souzním. Objevování záhad lidského chování a prožívání, ať už studiem nových výzkumů, anebo přímou prací s lidmi, sytí můj hlad po dobrodružství a smysluplnosti. Věřím, že svět vnímáme tak, jak ho interpretujeme a na tom lze hodně změnit. Každý člověk potřebuje jiný druh pomoci a ono hledání je nekonečným prostorem pro tvořivost. Naslouchání příběhům a sdílení emocí s druhými je však někdy také náročné. Dobíjím se v přírodě, knihách a při cestování na nová místa.

Vzdělání a vybrané pracovní zkušenosti

         Atestace z klinické psychologie (2022)

         Klinická psychologie a psychoterapie, s.r.o. (2019 – 2023)

         Výcvik v Gestalt psychoterapii /Dialog/ (2019 – dnes)

          Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod (2018 – 2019)

          Psychologické poradenství a vzdělávání /OSVČ/ (2017 – dnes)

          Lektor Akademického centra studentských aktivit (2017 – 2019)

          Modelový výcvik v kariérovém poradenství (2017)

          Ambulance klinické psychologie, s. r. o. (2016-2017) http://www.amkp.cz/ 

          MSc. – specializace na klinickou psychologii a ps. zdraví na Université de Fribourg ve Švýcarsku (2014-2016)

          Výcvik v Rorschachově metodě (2013-2016)

          Autor článků na www.mentem.cz (od 2015)

          Mgr. v oboru psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci (2009-2014)

          Kurz psycholog ve zdravotnictví (2014)

          Viceprezident České asociace studentů psychologie, o.s. (2012-2013)

          Výcvik v komplexní krizové intervenci (2012)

          Nabízím konzultace v češtině, slovenštině, angličtině, francouzštině

          Ráda se také podílím na různých zážitkových akcích, dobrovolnictví a neformálním vzdělávání.

Důvěrnost, anonymita a zacházení s osobními údaji

Při práci se řídím platným etickým kodexem EAP (Evropská asociace psychoterapie). Obsah setkání je důvěrný. Z konzultací si dělám pro vlastní potřebu poznámky pod pseudonymem. Nevedu si žádnou formální dokumentaci mimo účetnictví (kdy účetní podepisuje smlouvu o mlčenlivosti). Email a telefon používám výhradně pro organizaci konzultací a na konci pololetí půl roku nepoužité kontakty promazávám. Svou práci pravidelně superviduji.