Služby

Při práci se řídím platným etickým kodexem APA (Americká psychologická asociace). Obsah setkání je důvěrný.
Aktuální nabídku služeb naleznete zde.

Seberozvoj 

seberozvoj

Seberozvoj probíhá formou šesti individuálních setkání (po 50 minutách) v průběhu 2-3 měsíců. Společně směřujeme ke konkrétnímu cíli (např. formulování vize, aktivizace v hledání partnera, naučit se říkat “ne”).

Proč právě šest setkání? První kontakt slouží k společnému seznámení a vyjasnění cíle seberozvoje. Další práce umožňuje využívání různých technik, monitorování pokroku a řešení překážek, které se na cestě objeví. Časové omezení nás motivuje využívat setkání efektivně. Na poslední konzultaci rozvíjíme strategie, jak pokrok udržet a rozvíjet se dál.

Psychologické poradenství 

psychologické poradenství

Na rozdíl od seberozvoje není omezeno počtem setkání a konkrétním tématem. Také se ale nejedná o “dávání rad”. Klient společně v dialogu s poradcem hledá porozumění svým emocím, myšlenkám, tělesným prožitkům a svému chování. Rozlišujeme ty, které jsou adaptivní (plní pro nás nějakou funkci bez negativních důsledků) a maladaptivní (spíše nám škodí).

V práci s klienty využívám teorie a praxe dle typu problému ze dvou hlavních přístupů:

  • Kognitivně-behaviorální terapie (Cognitive Behavioral Therapy), pod kterou spadá také Terapie zaměřená na schémata (Schematherapy)
  • Terapie zaměřená na emoce (Emotion-focused therapy)

Oba přístupy jsem se učila v průběhu 2-letých studií na švýcarské Univerzitě ve Fribourgu, nemám v nich však systematický psychoterapeutický výcvik. Proto nepracuji s klienty, kteří mají závažnější psychické stavy. Zaměřuji se na “problémy všedního dne” – když je toho moc najednou a vy cítíte potřebu podpory a změny.

Kurzy a workshopy

kurzy a workshopy

Kurzy jsou obvykle pobytové víkendové akce, které jdou v tématu do větší hloubky. Obsahují prvky přednáškové i zážitkové (tedy něco prožít, svou zkušenost reflektovat a hledat způsoby, jak ji přenést do svého života. Důležitou součástí je práce se skupinou, kdy se účastníci vzájemně učí a obohacují.

Workshopy trvají dvě hodiny až jeden den. Jejich cílem je spíš “ochutnávka”, něco malého se naučit, zažít, seznámit se s novými lidmi.