Když chybí přijetí

Lidé se schématy z oblasti odmítnutí mají potíže vytvářet bezpečné, uspokojivé vazby s druhými. Mnozí mají tendenci navazovat sebedestruktivní vztahy nebo se blízkým vztahům vyhýbají. Očekávají, že jejich potřeba bezpečnosti, stability, péče, empatie, sdílení pocitů, přijetí a respektu nebude naplněna. Typické rodinné prostředí, z nichž pochází, je nezúčastněné, chladné, odmítavé, osamělé, výbušné, …

Test raných maladaptivních schémat YSQ-L3

Raná maladaptivní schémata jsou sebezničující vzorce cítění a myšlení, které se vytvářejí zejména v dětství a dospívání. Vznikají v rodinném prostředí, ve kterém nebyly ve správné míře naplněny základní potřeby dítěte (potřeba bezpečných vztahů, potřeba autonomie a kompetence, potřeba svobody v sebevyjádření, potřeba spontaneity a hry, potřeba sebekontroly a realistických limitů). Autorem konceptu je americký psycholog JeffreyYoung. Young …

Eysenck’s Personality Inventory (EPI) (Extroversion/Introversion)

The Eysenck Personality Inventory (EPI) measures two pervasive, independent dimensions of personality, Extraversion-Introversion and Neuroticism-Stability, which account for most of the variance in the personality domain. Each form contains 57 „Yes-No“ items with no repetition of items. The inclusion of a falsification scale provides for the detection of response distortion. The traits …

Konfirmační zkreslení aneb Proč někdy děláme špatná rozhodnutí

Článek psán pro portál na trénink mozku www.mentem.cz. Konfirmační zkreslení je lidská tendence hledat, interpretovat a pamatovat si informace, které potvrzují naše již existující přesvědčení. Ty se můžou týkat zdraví („očkování je špatné“), vztahů („Mirek je tak pozorný“), politických preferencí („nikdy bych nevolil pravicovou stranu“) i jiných preferencí („naše škola je nejlepší“). …